Zásady ochrany osobných údajov

Udeľujete týmto súhlas spoločnosti Testuj. to s.r.o., so sídlom Praha 8 - Karlín, Šaldova 425/12, PSČ 186 00, IČO: 076 52 780, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 304826 (ďalej len „Správca“), aby v zmysle zákona č.101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) spracovávala tieto osobné údaje:

- meno a priezvisko

- telefónne číslo

- email

2. Meno, priezvisko, email a telefónne číslo je nutné spracovať za účelom organizovania diskusných skupín pre výskum účinnosti reklamných oznámení. Tieto údaje budú Správcom spracované po dobu 5 rokov. 

3. S vyššie uvedeným spracovaním udeľujete svoj výslovný súhlas. Súhlas je možné vziať kedykoľvek späť, a to napríklad zaslaním emailu alebo listu na kontaktné údaje spoločnosti Testuj.to, s.r.o. – eva@testuj.to

4. Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom.

5. Vezmite, prosíme, na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:

- vziať súhlas kedykoľvek späť,

- požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,

- požadovať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,

- vyžiadať si od nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,

- požadovať od nás výmaz týchto osobných údajov,

- v prípade pochybností o dodržovaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad pre ochranu osobných údajov.


Testuj.to je nový marketingový nástroj, ktorý má za cieľ pomáhať značkám testovať produkty a generovať recenzie do celej Európy spoločne s ďalším autentickým obsahom od testerov. Vytvárame tak reklamu k nezaplateniu, na ktorú zákazníci počujú.
Nebojte, zasielame e-mail zhruba 1x týždenne a nezasielame žiadny spam.
© Copyright 2022 - Testuj.to - Made by Digiamo
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram